Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Magyar Vöröskereszt   Keresőszolgálat   Véradó Adatbázis   Véradásszervezés   Megyei Szervezetek   Magyar Ifjúsági Vöröskereszt

Az embléma

E-mail Nyomtatás PDF

A Genfi Egyezmények jelenleg három emblémát határoznak meg: a vörös keresztet, a vörös félholdat, és a vörös kristályt. Az Egyezmények és Kiegészítő Jegyzőkönyveik számos cikket tartalmaznak az emblémáról. Egyebek között meghatározzák az embléma használatát, méretét, célját és elhelyezését, azokat a személyeket és vagyontárgyakat, amelyeket védelmeznek, azt, hogy kik használhatják, mit jelent az embléma tiszteletben tartása, és milyen büntetés róható ki a visszaélésért.

Az embléma

Fegyveres összeütközés esetén az emblémát védelmi eszközként csak:

  • fegyveres erő egészségügyi szolgálatai;
  • megfelelően elismert és kormányuk által fegyveres erőik egészségügyi személyzetének segítésére engedélyt kapott Vöröskereszt és Vörösfélhold nemzeti társaságok használhatják; a nemzeti társaságok háborús időben csak azon személyzet és felszerelés részére használhatják, amely a hivatalos egészségügyi szolgálatot segíti, feltéve, hogy ez a személyzet ugyanezt, és csak ezt a szerepet tölti be, és alárendelt a katonei törvénynek és előírásoknak.
  • polgári kórházak és egyéb a kormány által elismert orvosi létesítmények, melyek számára engedélyezi az embléma védelmi célra történő használatát elsősegélynyújtó helyek, mentőautók stb.);
  • egyéb önkéntes segélyszervezetek, melyek teljesítik ugyanazokat a feltételeket, mint a nemzeti társaságok: kormányzati elismeréssel és engedéllyel rendelkeznek, csak azon személyzet és felszerelés megjelölésére használhatják az emblémát, amelyet kizárólag egészségügyi szolgálatra jelöltek ki, és alárendelt a katonai törvénynek és előírásoknak.

A nemzetközi humanitárius jog azt is előírja, hogy a Genfi Egyezmények minden részes államának, mind háborús, mind pedig békeidőben lépéseket kell tennie az emblémával való visszaélés megelőzésére és a visszaélések megbüntetésére, és törvénybe kell iktatnia az embléma védelmét.

Az embléma használata


Az embléma védelmi célokra történő felhasználása a Genfi Egyezmények által biztosított védelem látható megjelenítése az egészségügyi személyzeten, egységeken és szállítmányokon.

Az embléma jelző célra történő felhasználása, mind háborús, mind békeidőben azt bizonyítja, hogy egy személy vagy vagyontárgy kapcsolatban van a Vöröskereszt és Vörösfélhold mozgalommal.

A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (VKNB) minden időben jogosult az embléma mind védelmi, mind jelző célra történő felhasználására.

Visszaélés az emblémával

A nemzetközi humanitárius jog által kifejezetten nem engedélyezett bármely használat az emblémával való visszaélésnek minősül.

Háromféle visszaélés létezik:

  • az utánzás, ami olyan jelzés használatát jelenti, amely alakjánál és/vagy színénél fogva az emblémával összetéveszthető;
  • a bitorlás, vagyis az emblémaolyan testület vagy személyek általi használata, akik arra nem jogosultak (kereskedelmi cégek, gyógyszerészek, magánpraxisú orvosok, nem-kormányzati szervezetek és közönségs egyének, stb.);
  • és az álcázás, vagyis összeütközés idején az embléma harcosok vagy katonai védelmére történő felhasználása; az embléma álcázó felhasználása a nemzetközi humanitárius jog "súlyos megsértésének", más szavakkal háborús bűncselekménynek minősül.

Az emblémával védelmi célokra történő visszaélés veszélyezteti a nemzetközi humanitárius jog által biztosított védelmi rendszert.

Az emblémával jelzésként történő visszaélés a közvélemény előtt aláássa a jelképet, és ebből adódóan háborús időben csökkenti annak védő erejét.

A Genfi Egyezmények részes államai vállalták, hogy büntető intézkedéseket vezetnek be azzal a céllal, hogy mind háborús, mind békeidőben megelőzzék és visszaszorítsák az emblémával való visszaélést.

Az embléma védelme a Magyar Vöröskereszt Alapszabályában


A Vöröskereszt szervezetek ismertetőjele a fehér alapon nyugvó vörös kereszt.

A Magyar Vöröskereszt megkülönböztető jelvénye kör alakú fehér mezőben nyugvó vörös kereszt, "Magyar Vöröskereszt" körfelirattal.

Az ismertetőjel, jelvény és megnevezés mind béke, mind háború idején a Vöröskereszten kívül csak a nemzetközi egyezményekben felsorolt egészségügyi alakulatok és intézmények, valamint a személyzet és felszerelés védelmére használható (a Magyar Vöröskeresztről szóló 1994-ben módosított 1993. évi XL tv. - 5. paragrafusának (1), (2), (3) bekezdése), az 1949. évi Genfi Egyezmények szigorú betartásával. Az ismertetőjel, jelvény és megnevezés fentiektől eltérő használata háború idején bűncselekmény, békeidőben szabálysértés, az ellen a Magyar Vöröskereszt szervezetei kötelesek fellépni.

Módosítás: ( 2012. január 20. péntek, 13:19 )  

IT-Nav Hungary - Webmail
http://www.veradas.hu - Adjon vért Ön is!

Közösségi oldalak