Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Magyar Vöröskereszt   Keresőszolgálat   Véradó Adatbázis   Véradásszervezés   Megyei Szervezetek   Magyar Ifjúsági Vöröskereszt

Címlap Elsősegélynyújtás Vizsga-tájékoztató

Közúti járművezetői engedély megszerzéséhez előírt vizsga

E-mail Nyomtatás PDF

A gépjárművezetői engedély megszerzéséhez elengedhetetlen, hogy az alapvető elsősegélynyújtási ismeretekkel és az ezt igazoló vizsgával valamennyi gépjárművezető rendelkezzen. A Magyar Vöröskereszt az országban egyedüliként, egységes szabályozás szerint végzi az elsősegélynyújtás vizsgáztatását. A vizsgára való bejelentkezés elektronikus úton, személyesen vagy telefonon történik.

Közúti járművezetői engedély megszerzéséhez előírt vizsga

Információk

Elektronikus jelentkezés:

Az Elektronikus ügyintézés című főmenü-pontban megyei honlapunkon a nap 24 órájában jelentkezhet a vizsgára, vagy megteheti itt és most:http://hajdubihar.voroskereszt.hu/ internetcímre kattintva.

A vizsgadíj  legkésőbb 2 munkanappal a vizsga előtt átutalással fizethető be a 10400339 - 50515548 - 56481010 számlaszámon, melyet a Kereskedelmi és Hitelbank (K&H) kezel. Kérjük, befizetéskor írják be a Közlemény rovatba a vizsgázó nevét, születési dátumát és a vizsga időpontját!

A vizsgadíj 7900 forint.

Jelentkezés személyesen és telefonon:

Oktatási és Vizsgaközpont
4025 Debrecen, Hatvan u. 37.
Tel: 06/52/316-330 vagy 06/52/316-679.


Ügyfélfogadás:

Hétfőtől-csütörtökig: 7.30-15.30 óráig.
Pénteken: 7:30-13:00 óráig.

A vizsgákra munkanapokon, délelőtti és délutáni időpontokban kerül sor a Magyar Vöröskereszt regisztrált vizsgahelyszínein.

A jelentkezéshez szükséges:

• a jelentkező személyi adatai,
• A vizsga helyszínén az egyeztetett időpontban pontos megjelenés szükséges.

Figyelem!

Ha a vizsgán nem jelenik meg, akkor újabb vizsgára csak a vizsgadíj ismételt befizetése esetén jelentkezhet! Ha az egyeztetett időpont nem megfelelő, akkor legkésőbb 2 munkanappal a vizsga előtt jeleznie kell távollétét!
Lemondás elmulasztása esetén újabb vizsgára csak akkor jelentkezhet, ha az igazolatlan távollétre vonatkozó díjat rendezte.


A vizsga megkezdéséhez szükséges:

•érvényes arcképes igazolvány

Figyelem! Mindezek hiányában nem kezdhető meg a vizsga.

Vizsgadíj befizetés érvényessége:


Az elsősegélynyújtás vizsgára befizetett vizsgadíj a tárgyévet követő év december 31-ig érvényes. Amennyiben időközben díjcsökkenés történt, a különbözetet a vizsgára jelentkezőnek visszatérítjük, díj emelkedése esetén a vizsgára jelentkező a különbözetet (még a vizsgát megelőzően) megfizetni köteles.

A vizsga elméleti és gyakorlati számonkérési alapja:


Hornyák István Ph.D: Elsősegélynyújtás mindenkinek című könyv, amely 1600 forintért megvásárolható a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Vizsgaközpontjában (Debrecen, Hatvan u. 37.)
A vizsga elsősorban gyakorlatban zajlik, melyet az ismeretek szóbeli számonkérése is kiegészít.

Vizsgaeredmény megállapítása, Igazolás kiadása:


A vizsgaeredményt az elsősegélynyújtás vizsgáztató (az Országos Mentőszolgálat munkatársa) állapítja meg. A vizsgázó megfelelt minősítést kap, ha az elméleti és gyakorlati feladatokat helyesen oldotta meg és nem követett el bukást jelentő hibát. Nem megfelelt minősítést kap, ha a sérült állapotát rontotta vagy bukást jelentő hibát követett el. Sikeres vizsga esetén az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzéséről szóló igazolás azonnal kiállításra kerül.

A Közúti elsősegélynyújtás vizsga szabályzata letölthető innen:   Vizsgaszabályzat

Eredményes felkészülést és sikeres vizsgát kívánunk!

***

Hozzájárulás (14 – 18 év közötti)
kiskorú közúti elsősegélynyújtás vizsgájához

Alulírott (név, szem. ig. száma)

................................................................................................................................  hozzájárulok, hogy kiskorú gyermekem (név, életkor)

………………………………..…..…………………………………………………………………………………….

a Magyar Vöröskereszt ………………………..……………………… Megyei Szervezete által szervezett közúti elsősegélynyújtó vizsgára jelentkezzen és vizsgát tegyen.

 

Kelt:  ………………………, ………. év ………  hó …….. nap

…………………………………………….

Törvényes képviselő aláírása

 

A cselekvőképesség szabályait a Polgári Törvénykönyv rendezi.

A cselekvőképesség vonatkozó szabályai szerint (Ptk. 11.§ (1)-(3) bekezdés)

A cselekvőképesség

11. § (1) Cselekvőképes mindenki, akinek cselekvőképességét a törvény nem korlátozza vagy nem zárja ki.

(2) Aki cselekvőképes, maga köthet szerződést vagy tehet más jognyilatkozatot.

(3) A cselekvőképességet korlátozó szerződés vagy egyoldalú nyilatkozat semmis.

A kiskorúság vonatkozásában a törvény úgy rendelkezik, hogy kiskorú az, aki a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be.

A Ptk. 12/A. § (1)bekezdése értelmében korlátozottan cselekvőképes az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét már betöltötte és nem cselekvőképtelen.

(2) A korlátozottan cselekvőképes kiskorú nyilatkozatának érvényességéhez – ha jogszabály kivételt nem tesz- törvényes képviselőjének beleegyezése vagy jóváhagyása szükséges.

 

Hozzájárulás (14 év alatti)
kiskorú közúti elsősegélynyújtás vizsgájához

Alulírott (név, szem. ig. száma, lakcím, szülő)

................................................................................................................................  kiskorú gyermekem (név, életkor)

……………..………………………………………………………………………………………………..…………. nevében kérem, és engedélyezem, hogy

a Magyar Vöröskereszt ………………………..……………………… Megyei Szervezete által szervezett közúti elsősegélynyújtó vizsgára jelentkezzen és vizsgát tegyen.

 

Kelt:  ………………………, ………. év ………  hó …….. nap

…………………………………………….

Törvényes képviselő aláírása

 

A cselekvőképesség szabályait a Polgári Törvénykönyv rendezi.

A cselekvőképesség vonatkozó szabályai szerint (Ptk. 11.§ (1)-(3) bekezdés)

A cselekvőképesség

11. § (1) Cselekvőképes mindenki, akinek cselekvőképességét a törvény nem korlátozza vagy nem zárja ki.

(2) Aki cselekvőképes, maga köthet szerződést vagy tehet más jognyilatkozatot.

(3) A cselekvőképességet korlátozó szerződés vagy egyoldalú nyilatkozat semmis.

A kiskorúság vonatkozásában a törvény úgy rendelkezik, hogy kiskorú az, aki a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be.

A Ptk. 12/A. § (1)bekezdése értelmében korlátozottan cselekvőképes az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét már betöltötte és nem cselekvőképtelen.

(2) A korlátozottan cselekvőképes kiskorú nyilatkozatának érvényességéhez – ha jogszabály kivételt nem tesz- törvényes képviselőjének beleegyezése vagy jóváhagyása szükséges.

 

 

Módosítás: ( 2017. január 26. csütörtök, 16:35 )  

IT-Nav Hungary - Webmail
http://www.veradas.hu - Adjon vért Ön is!

Közösségi oldalak